sealion 04 - Wildlife 20220322 181054 - Hawthorne Pictures from Kai